Hồ sơ yêu cầu trả tiền
Chụp chứng minh thư nhân dân để hoàn tất thông tin nhanh hơn

* Chứng từ Y tế

- Chụp hình bản gốc chứng từ y tế gồm Giấy ra viện, Phiếu điều trị, Phiếu mổ (trường hợp phẫu thuật), đơn thuốc, biên lai thu tiền viện phí,...;

- Chụp hình bản gốc Giấy chứng tử và Giấy báo tử của bệnh viện (trường hợp tử vong do dịch bệnh hoặc trong trường hợp tử vong tại Bệnh viện. PTI có thể yêu cầu cung cấp bản gốc khi cần thiết.

- Chụp hình bản gốc Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp; Giấy ủy quyền hợp pháp trường hợp Người được bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận tiền bồi thường.

Captcha

Cảm ơn quý khách đã gửi bản khai báo tổn thất. Chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và liên hệ với quý khách sớm.

TRANG CHỦ